EAB Portar

På BBK International AB har vi valt att jobba med endast de bästa och vi är övertygade om att EAB idag har Sveriges bästa portprogram.
Till grund finns snart 60 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning och försäljning av portar till såväl industri som offentlig miljö och privatmarknad, vilket gjort EAB till marknadens mest välrenommerade varumärken inom stålportar.