Brandfönster

EAB:s fönster är tillverkade för fasta glas i ett flexibelt och stabilt profilsystem med släta in- och utsidor, utan synliga skarvar.
Kapning och sammansättning sker med stor noggrannhet.

Utan synliga skarvar

 

Design

Varje fönster är unikt och tillverkas efter ritningar som godkänts av våra kunder.

Ytbehandling

Svepblästring, grundmålning och färdigmålning med tvåkomponent våtlack. Antal färgskikt styrs av dina miljöklassningskrav. Ytjämnhet på varje synlig svetsfog kontrolleras.

Glasning

Enligt gällande klassningskrav

Säkerhetskrav

EAB:s fönster uppfyller svensk bygg-norm och är typgodkända av SITAC beträffande brandskydd. Brandklasser: E-30 / E-60 / EI-30 / EI-60 / EI-90

Leverans och montage

Levereras med utförliga instruktioner för egenmontage