Parkeringsgarage

EABs maskindrivna vikportar för garage enligt nedanstående specifikation:

 • Vikporten kan tillverkas i 2-delat utförande upptill bredd=3000 mm. Vi kan även tillverka vikporten i 3-delat och 4-delat utförande samt även som skjutport.
 • Vikporten är beklädd med varmförzinkad EAB-profilplåt alt. lackerad plåt i valfri standard kulör. Vi kan även tillverka vikporten med fyllning av galler eller i helglasat utförande. Portramen varmförzinkas, kan även målas i valfri NCS eller RAL kulör.
 • Vikporten kan förstärkas med 1,2 mm. varmförzinkad slätplåt invändigt för att höja inbrottsskyddet, samt låses invändigt med spanjolettlås som är försedda med gränslägesbrytare.
 • EABs portar kan tillverkas i högisolerat utförande med ett köldbrytande skikt - Termoutförande.
 • Vikporten eller fasta sidopartier kan förses med infälld gångdörr som kan låsas med eltryckeslås/motorlås.
 • Gångdörren kan förstärkas med bakkantsäkringar och brytskydd vid låshus.
 • Maskindrivanordningen är svensk tillverkad för nordiskt bruk av FAAC Nordic AB
 • Maskindrivanordningen kan förses med oljefylld växel som tillval för portar i garagemiljö.
 • Vikporten kan styras med radiomottagare och sändare, låsbara tryckknappslådor, GSM- mottagare, PLC –styrning, fotoceller, slingor i marken, radar eller Aptus brickor.
 • Vibrationsdämpning med gummiupphängd karm komplett med motorplåt i grundmålat alt. varmförzinkat utförande. Se bild nr. 6.
 • Vi kan även tillhandahålla karmar av L-stål, fyrkantsrör och U-profiler i grundmålat eller varmförzinkat utförande.