Vikport

EAB:s handmanövrerade och eldrivna vikportar av varmförzinkat stål är idag mycket välkända för sin styrka och möjlighet till stor valfrihet vad gäller utförande. Varje port tillverkas i Smålandsstenar helt efter kundens önskemål vad gäller ytbehandling, glas, eldrift, m.m.

Robust med få rörliga delar

Beslagningen är rejäl, finishen hög och konstruktionen robust med få rörliga delar. Värdefulla egenskaper som bäddar för en lång livslängd med minimalt underhåll.

Utförande

EAB:s stålvikportar är rambyggda av svetsade, varmförzinkade
stålprofiler som tål tuffa tag och håller att rikta. De tillverkas som
2-, 3-, 4-, 5-, eller 6-delade och kan antingen konstrueras som
handmanövrerade eller maskindrivna.
För många arkitekter och användare är EAB:s industriportar ett självklart förstaval. 

Portblad

Stomme av svetsade, varmförzinkade fyrkantsrör, beklädd med varmförzinkad alternativ polyester lackerad EAB-profilplåt. Plåtbeklädnaden är skruvad till portramen med, speciellt för EAB framtagen, skruv som har en liten skalle och låg profil. Detta innebär att plåten vid ev. skada är lätt att byta. Andra beklädnadsalternativ utföres på begäran. Mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm mineralull eller oisolerad med plåtbeklädnad endast på utsidan. 

Beslag

Plastlagrade, smörjningsfria och svetsade gångjärn.
Kullagrade styr- eller bärbeslag som löper i C-profiler.
Styrklack på golvet i portmitt.
Låsning invändigt med spanjoletter:DeJo 55100.Spanjoletterna är försedda med hänglåsöglor.
Portarna kan med fördel förses med gångdörr och standardlås Assa 310-50 exkl. cylinder samt trycke640N. Andra låstyper monteras på begäran. 

Glasning

Portarna levereras med isolerruta D4-12 u-värde 1,3 monterat i kraftiga lister av natureloxerad aluminium.
Andra glastyper monteras på begäran. 

Tätningar

Samtliga tätningslister av EPDM-gummi, är skruvade till portramen mellan portsektioner, mot karm och golv  

Ytbehandling

Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad.
Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme med beklädnad av polyester lackerad plåt enligt separat kulörprogram.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram. 

Karm

EAB tillverkar och lagerför många varianter av U- och L-profiler
samt fyrkantsrör av vilka karmar tillverkas och levereras
på begäran. 

CE-märkta

EAB:s vikportar är CE-märkta mot byggproduktdirektivet och maskinsäkerhetsdirektivet.
Uppfyller kraven i portstandarden SS-EN 13241-1

 

Tillbehör

 • BE-VE-hallare
 • Balglist
 • Barbeslag-inkl-faste
 • Bult-avhakningsskydd
 • Bussning-karmgangjarn
 • Bussning-mellangangjarn
 • Dorrstopp
 • Draghandtag-EAB
 • Draghandtag-aluminium
 • Dropplist
 • Etikett-Sapa-anslagslist
 • Fallbart-trycke
 • Faste-barskena
 • Fingerskyddslist
 • fastkonsol-styrskena
 • gamla-styrsko
 • gangtatningslist
 • glaslist
 • golvfaste-spannjolettstang
 • karmgangjarn-40
 • karmgangjarn-60
 • karmgangjarn-avhakningsskydd-40
 • karmgangjarn-avhakningsskydd-60
 • karmgangjarn-repsats
 • karmgangjarn-spn
 • karmgangjarn-spu-slagport
 • karmtatningslist
 • marklas
 • mellangangjarn-repsats
 • mellantatningslisten
 • mittkonsol-styrskena
 • nya-mellantatningslisten
 • platlist
 • portstopp-2
 • portstopp-kort
 • portstopp-lang
 • portstopp
 • skruvbart-faste-spanjolettstang
 • skruvbart-karmgangjarn
 • skruvbart-karmgangjrn-avhakning
 • slat-gummilist
 • spannjolettlas-underdelL
 • spannjolettlashus-DEJO-55-100
 • spannjolettlashus-fix-560L19
 • stag-till-portstopp
 • styrbeslag-inkl-faste
 • styrskena
 • styrsko-anslag-2
 • styrsko-anslag
 • styrsko-fyrdelad_
 • styrsko-tre-delad
 • takfaste-spanjplettstang-svetsbar
 • takfaste-spannjolettsstang
 • trycke-ASSa-640
 • trycke-eldriven-elport

Simple Image Gallery Extended